Rapporten oppsummerer erfaringer fra etablering av et institusjonelt arkiv for åpne data ved UiT Norges arktiske universitet.
Published: 2016-05-20

Reports