No 4 (2016)

Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2016.4

Rapporten oppsummerer erfaringer fra etablering av et institusjonelt arkiv for åpne data ved UiT Norges arktiske universitet.

Table of Contents

Reports

Leif Longva, Espen Thijssen Amundsen, Roy Dragseth, Randi Østhus, Stein Høydalsvik