No. 4 (2016): Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT

Rapporten oppsummerer erfaringer fra etablering av et institusjonelt arkiv for åpne data ved UiT Norges arktiske universitet.
Published: 2016-05-20

Reports