Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune – utfordringer, strategier og tiltak. En casestudie

Authors

  • Gunnar Grepperud UiT The Arctic University of Norway
  • Ivar Lie UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.4089

Abstract

I denne rapporten beskrives og kommenteres sider ved Sør-Varanger kommunes arbeid med rekruttering, mobilisering av kompetanse og kompetanseutvikling. På bakgrunn av tall og tale har vi identifisert noen utfordringer og foreslått noen mulige løsninger. De tallene vi har hentet fram angir den faktiske situasjonen i kommunen. Når det gjelder intervjuene er det viktig å understreke at vi har snakket med et lite antall ansatte (16 personer), noe som innebærer det som fremkommer ikke nødvendigvis er representativt for alle ansatte. Allikevel håper vi flertallet av ledere og ansatte vil kjenne seg igjen. Samtidig må vi ta forbehold om at det kan være faktiske forhold som vi har ikke har fanget opp, som vi har misforstått eller ikke forstått.

På bakgrunn av det vi har hørt, lest og lært vil vi lansere en del forslag som kan danne utgangspunkt for en mer omfattende diskusjon om hvordan SVK skal gå videre med sitt kompetansearbeid. Selv om administrativ ledelse har hovedansvaret for at tiltakene iverksettes, er et sterkt og tverrpolitisk engasjement avgjørende for at Sør-Varanger kommune skal lykkes med å rekruttere, beholde og kvalifisere egne ansatte.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Gunnar Grepperud, UiT The Arctic University of Norway

professor, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi

Ivar Lie, UiT Norges arktiske universitet

Senter for karriere og arbeidsliv

Downloads

Published

2017-04-24

How to Cite

Grepperud, G., & Lie, I. (2017). Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune – utfordringer, strategier og tiltak. En casestudie. Septentrio Reports, (2). https://doi.org/10.7557/7.4089