No 2 (2017)

Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune – utfordringer, strategier og tiltak. En casestudie

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2017.2

Table of Contents

Reports

Gunnar Grepperud, Ivar Lie