No. 2 (2017): Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune – utfordringer, strategier og tiltak. En casestudie