Wehrmacht i Norge

Kjetil Korsnes, Olve Dybvig

Full Text:

PDF (Norsk)

DOI: https://doi.org/10.7557/7.4575

Keywords

Tyskland; Wehrmacht; Norge; okkupasjon; andre verdenskrig; antall soldater; hær; marine; luftforsvar; tyske sivile; krigsfanger; russefanger; Germany; Wehrmacht; Norway; occupation; WW2; number of soldiers; army; navy; air force; German civilians; POW

Abstract

Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen? Denne rapporten søker å besvare dette spørsmålet ved å undersøke et stort kildemateriale fra den tyske overkommandoen i Norge. Tysk personell er inndelt i fire store grupper; hær, marine, luftforsvar og samlegruppene Sonstige (annet personell). I tillegg er det en stor gruppe med krigsfanger. Alle disse gruppene var omfattet av tysk forpleiningsansvar. Derfor finnes det i kildene oversikter over alt personell som okkupasjonsmakten brakte til landet. Tallene viser hovedtrekkene i utviklingen av antallet tysk personell fra april 1940 til mai 1945 for månedsvis. I tillegg er det gjort beregninger for å fordele totalantallet på de ulike personellgruppene. Det er første gangen en slik samlet fremstilling er laget.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Kjetil Korsnes, Olve Dybvig

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.