Wehrmacht i Norge

  • Kjetil Korsnes UiT The Arctic University of Norway
  • Olve Dybvig

Abstract

Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen? Denne rapporten søker å besvare dette spørsmålet ved å undersøke et stort kildemateriale fra den tyske overkommandoen i Norge. Tysk personell er inndelt i fire store grupper; hær, marine, luftforsvar og samlegruppene Sonstige (annet personell). I tillegg er det en stor gruppe med krigsfanger. Alle disse gruppene var omfattet av tysk forpleiningsansvar. Derfor finnes det i kildene oversikter over alt personell som okkupasjonsmakten brakte til landet. Tallene viser hovedtrekkene i utviklingen av antallet tysk personell fra april 1940 til mai 1945 for månedsvis. I tillegg er det gjort beregninger for å fordele totalantallet på de ulike personellgruppene. Det er første gangen en slik samlet fremstilling er laget.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kjetil Korsnes, UiT The Arctic University of Norway
Research and Publication Services University Library
Published
2018-10-25
Section
Reports