No 4 (2018)

Wehrmacht i Norge

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2018.4

Antall tysk personell fra april 1940 til mai 1945.

Table of Contents

Reports

Kjetil Korsnes, Olve Dybvig