No 12 (2001)

HiF-Rapport 2001:12 Kommunale Næringsfond - Framtida til virkemiddelet

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2001.12

Hva mener kommunene? Oppdragsgiver: Kommunal og regional departementet.

Table of Contents

Reports

Håvard Teigen, Inge Hermanrud, Inga Gjerdalen
PDF