No. 2 (2015): "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst

Rapport nr. 1 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"
Published: 2015-03-24