No 2 (2015)

"Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2015.2

Rapport nr. 1 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"

Table of Contents

Reports

Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud, Gunilla Roos
PDF