No 3 (2015)

”Levende studie-og læringssentra?" Rapport nr. 2: Kompetensutmaningar i tre rurala regioner

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2015.3

Rapport nr. 2 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"

Table of Contents

Reports

Gunilla Roos, Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen
PDF