No. 3 (2015): ”Levende studie-og læringssentra?" Rapport nr. 2: Kompetensutmaningar i tre rurala regioner

Rapport nr. 2 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"
Published: 2015-03-24