No 2 (2016)

"Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 4: Varsel om en mulig krise

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2016.2

Rapport nr. 4 fra prosjektet ” Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon”.

Table of Contents

Reports

Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos
PDF