No 1 (2017)

Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2017.1

Rapport skriven på oppdrag ifrå Språkrådet.

Table of Contents

Reports

Philipp Conzett