No 4 (2017)

Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2017.4

Table of Contents

Reports

Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Frank Holen