Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer

Authors

  • Gunnar Grepperud UiT The Arctic University of Norway
  • Ådne Danielsen UiT Norges arktiske universitet
  • Frank Holen UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.4233

Abstract

De siste årene har ledelse av studieprogrammer kommet stadig mer fokus som grunnlag for utvikling og forbedring av studieprogrammer i høyere utdanning. Ikke bare er rollen tillagt større betydning, det er også et klart ønske om å dreie denne rollen og funksjonen mer i retning av pedagogisk utvikling.

Med dette som utgangspunkt oppsummeres og drøftes erfaringer med tre modeller for studieprogramledelse ved UiT Norges arktiske universitet: Programstyre med oppnevnt programstyreleder, programstyre med instituttleder som programstyreleder og studieledermodellen. Erfaringene bygger på en kartlegging i regi av Utdanningsavdelingen (UTA) i 2012 som omfatter 43 programstyrer og 21 studieledere. I tillegg ble det i 2014 gjennomført intervjuer av 12 studieledere. En rekke andre kilder er også anvendt for å forsøke å danne oss et mest mulig oppdatert bilde av situasjonen.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Gunnar Grepperud, UiT The Arctic University of Norway

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)

Ådne Danielsen, UiT Norges arktiske universitet

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)

Frank Holen, UiT Norges arktiske universitet

Institutt for samfunnsvitenskap

Downloads

Published

2018-01-03

How to Cite

Grepperud, G., Danielsen, Ådne, & Holen, F. (2018). Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer. Septentrio Reports, (4). https://doi.org/10.7557/7.4233