No. 2 (2019): "Men det skjer ikke av seg sjøl likevel...". Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0

Rapporten presenterer funnene fra en utvidet brukerundersøkelse blant lærere og skoleledere i grunnskole og videregående opplæring som har gjennomført det skolebaserte og nettstøttede kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL. 

Published: 2019-04-23