No. 4 (2019): Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser

Videoartikkelen er en del av Berit Elisabeth Norbakken Solsets doktorgradsprosjekt «Kunstnerisk Utviklingsarbeid». Arbeidet gir et innblikk i tilnærming til musikk, variasjoner innenfor stil, klangestetikk og plassering i lydbildet gjennom utforskning rundt fleksibilitet i kammermusikalske settinger.

Published: 2019-08-28

Reports