Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser

Authors

  • Berit Elisabeth Norbakken Solset UiT The Arctic University of Norway
  • Hilde Blix UiT The Arctic University of Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.4850

Keywords:

framføringspraksis, vokalteknikk, kulning, Karin Rehnqvist, Solsången, klangdannelse, vokaltimbre, kunstnerisk dialog

Abstract

Utforskning og utvidelse av fleksibilitet og begreper rundt klangdannelse hos en klassisk skolert sanger står sentralt i mitt forskningsprosjekt. Ved å utforske andre sangteknikker/tradisjoner er målet å utvide klangbegrepsapparatet og – ikke minst – langsomt utvide egen uttrykkspalett og eget klangrepertoar.

Artikkelen vil handle om verket Solsången (Karin Rehnqvist), som er skrevet for en sanger, to kvinnelige talestemmer og kammerorkester. Stykket bryter med det klassiske uttrykket, samtidig som det krever ekstreme ferdigheter og høy vokalteknisk kompetanse, siden det forener to verdener, den klassiske musikken og folkemusikken.

I og med at komponisten benytter seg av den tradisjonelle sangteknikken – kulning – blir utøveren av verket utfordret med hensyn til å finne ut av en ny stil, hvordan denne kombineres med den klassiske tradisjonen, og hvordan disse to ulike stilene kan berike uttrykket: både komposisjonens uttrykk og sitt eget kunstneriske uttrykk.

Prosjektets utforming preges av ekstreme ytterpunkter og utforskning av musikalske og vokaltekniske grenseland. I arbeidet jakter jeg på en større fleksibilitet, klanglig og med hensyn til lydbildeplassering, og en bevisst utforsking i kammermusikalske settinger. Et mål er å utfordre yttergrensene for hva man kan gjøre med stemmen, både uttrykksmessig, samspillmessig, romlig og vokalteknisk.

Som sanger er jeg opptatt av å smelte sammen klanger for å kunne skape interessante nye kammermusikalske uttrykk. Min opplevelse av Rehnqvists vokalverker er at de oppfordrer til en sammensmelting av instrumentaltimbre og sangstemmen, dermed gis stemmen en mer instrumental rolle. I ytterpunktene for hva stemmen kan makte ligger uttrykksmuligheter som gir en ekstra estetisk dimensjon til stemmen som instrument.

Ved å publisere denne live-artikkelen ønsker jeg å bidra til diskursen rundt den tradisjonelle rollen en klassisk sanger har hatt og i mange sammenhenger fortsatt har. Gjennom artikkelen vil jeg gi et innblikk i tilnærming til musikken, variasjoner innenfor stil, klangestetikk og plassering i lydbildet, og dessuten refleksjon rundt å bevege seg i grenseland. Ved å bidra til diskursen i vokalfeltet, forventer jeg at en slik artikkel vil være av interesse for både studenter og veiledere innenfor vokalmiljøet.

SE HELE VIDEOARTIKKELEN HER

DELER:

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Berit Elisabeth Norbakken Solset, UiT The Arctic University of Norway

Berit Norbakken Solset tilhører eliten blant våre sopraner.

Etter avsluttet diplomstudium ved Norges Musikkhøgskole vant hun i 2006 Rikskonsertenes prestisjefylte konkurranse INTRO-klassisk. I tillegg til å være en flittig brukt solist i oratorier, pasjoner og messer har hun gitt solokonserter ved de største festivalene i Norge. De siste årene har hun også sunget opera med stor suksess. Hun har utviklet et nært samarbeid med Juanjo Mena, som hun har jevnlige engasjement med.

Hun er stadig solist i de største konserthus, med ledende orkester og dirigenter som Robert King, Daniel Reuss, Erik Nielsen, Andreas Spering, Olof Boman og Ottavio Dantone.

Norbakken Solset er siden 2015 stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, knyttet til Nasjonalt program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Hilde Blix, UiT The Arctic University of Norway

Blix er tilsatt som professor i hørelære og musikkdidaktikk ved UiT, Musikkonservatoriet. Hun har hovedansvaret for masterutdanningen i hørelæredidaktikk ved UiT, og har i sin forskningsvirksomhet hovedvekt på musikkdidaktikk, notekyndighet, gehørutvikling og likestillingsforskning. Hun avsluttet sin Ph.d. i 2012 ved Norges Musikkhøgskole. Hun har hovedfagseksamen i musikkvitenskap ved Universitetet i Trondheim (1991), Nordisk mellomfag ved Universitetet i Trondheim (1989) og en mastergrad i hørelære ved Høgskolen i Tromsø og Kongelige Danske Musikkonservatorium.

 

Additional Files

Published

2019-06-19

How to Cite

Solset, B. E. N., & Blix, H. (2019). Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser. Septentrio Reports, (4). https://doi.org/10.7557/7.4850