No. 1 (2020): "Oi! Her har det virkelig skjedd noe!" Rapport fra evaluering av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 2.0