Prevalence of gastrointestinal nematodes in winter slaughtered reindeer of northern Finland

Authors

  • Jackie T. Hrabok National Veterinary Institute and Swedish University of Agricultural Sciences, U
  • Antti Oksanen Finnish Food Safety Authority Evira, FINPAR, Oulu, Finland
  • Mauri Nieminen RKTL, Reindeer Research Station, Kaamanen, Finland
  • Peter J. Waller National Veterinary Institute and Swedish University of Agricultural Sciences, U

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.27.2.194

Keywords:

arrested development, Nematodirinae, Ostertagia gruehneri, parasites, semi-domesticated reindeer

Abstract

The objective of this study was to determine the prevalence and intensity of gastrointestinal nematodes in winter-slaughtered reindeer during 2002-2004, from northern reindeer herding cooperatives in Finland. Ostertagia gruehneri of the abomasum was prevalent with low levels of infections in 100% of calves, (n = 53; mean ≈ 1300 worms per animal) and in 98% of adults, (n = 41; mean ≈ 3900 worms per animal). There was no difference in the number of O. gruehneri between male and female calves. The proportion of O. gruehneri inhibited larvae was significantly higher in calves (81%) than in adult reindeer (39%) (P = 0.005). The intestinal nematodes, Nematodirus tarandi and Nematodirella longispiculata, were detected only in reindeer calves. The numbers of these worms did not differ between male and female calves, but there was a difference in abundance between sites. High prevalence and low intensity of gastrointestinal nematodes characterized the patterns of infection of the reindeer examined in this study. It is assumed that these infections are sub-clinical and would not contribute to productivity losses.

Abstract in Finnish / Lyhennelmä:

Ruuansulatuskanavan sukkulamatojen esiintyminen talvella teurastetuissa pohjoissuomalaisissa poroissa Tämän työn tavoitteena oli määrittää ruuansulatuskanavan sukkulamatojen prevalenssi ja tartunnan aste talvella teurastetuissa Suomen pohjoisten paliskuntien poroissa vuosina 2002-2004. Juoksutusmahan Ostertagia gruehneri –loisella oli korkea prevalenssi, mutta infektion aste (matojen lukumäärä) oli melko matala; 100% vasoista oli infektoituneita (n = 53; keskimäärin 1300 matoa mahassa) ja 98% aikuisista (n = 41, keskimäärin 3900 matoa). Juoksutusmahamatojen määrissä ei ollut eroja naaras- ja urosvasojen välillä. Kehityksessään estyneiden (pysähtyneiden) O. gruehneri –matojen osuus oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi vasoilla (81%) kuin aikuisilla poroilla (39%) (P = 0.005). Suolistosukkulamatoja Nematodirus tarandi ja Nematodirella longispiculata tavattiin ainoastaan vasoilla. Näiden matojen määrä ei eronnut naaras- ja urosvasojen välillä, mutta maantieteellisiä eroja yleisyydessä havaittiin. Tutkimuksen poroille leimallinen loisten korkea prevalenssi ja matala infektioaste viittaa oireettomuuteen ja siihen, että ne ehkä eivät aiheuta tuotantotappioita. Abstract in Norwegian / Sammendrag: Prosentvis forekomst (prevalens) av rundmark (nematoder) i mage-tarm fra vinterslakta rein i nordlige Finland Studien ble gjennomført på rein (Rangifer tarandus tarandus) fra nordlige reindistrikter i Finland i perioden 2002 til 2004. Rundmarken Ostertagia gruehneri fra løpemagen var vanlig og fantes i lavt infeksjonsnivå (dvs. i relativt lite antall) i alle undersøkte kalver (100% forekomst i 53 dyr med et gjennomsnittlig antall marker per kalv på ca 1300) og i 98% av de 41 undersøkte voksne dyrene der gjennomsnittet per voksent dyr var ca 3900 marker. Andelen med hvilende (inhiberte) larver var statistisk sannsynlig høyere i kalver (81%) enn i voksen rein (39%) (P = 0.05). Tarmnematodene Nematodirus tarandi og Nematodirella longispiculata fantes bare i kalver. Her varierte prosentvis infeksjon fra 25% til 100% i flokkene. Det var ingen forskjell i intensitet (antall mark) mellom han- og hunkalver. Høy prevalens og lav intensitet var det karakteristiske infeksjonsmønsteret i denne studien. Vi antar derfor at infeksjonene er ubetydelige (er subkliniske) og at de ikke vil bidra til produksjonstap.

Downloads

Published

2009-01-28

How to Cite

Hrabok, J. T., Oksanen, A., Nieminen, M., & Waller, P. J. (2009). Prevalence of gastrointestinal nematodes in winter slaughtered reindeer of northern Finland. Rangifer, 27(2), 133–139. https://doi.org/10.7557/2.27.2.194

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>