Influence of production system, age an sex on carcass parameters and some biochemical meat quality characteristics of reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.)

Authors

  • Sabine Sampels Swedish University of Agricultural Sciences, Dept of Food Science, P.O.Box 7051, S-750 07 Uppsala, Sweden
  • Jana Pickova Swedish University of Agricultural Sciences, Dept of Food Science, P.O.Box 7051, S-750 07 Uppsala, Sweden
  • Eva Wiklund Swedish University of Agricultural Sciences, Dept of Food Science, P.O.Box 7051, S-750 07 Uppsala, Sweden

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.25.2.253

Keywords:

animal nutrition, human nutrition, lipid classes, pasture, squalene

Abstract

Carcass composition in reindeer is affected by feed intake and the age and sex of the animal. Studies have also shown that age, sex, carcass trim fat content and total intramuscular fat content (IMF) influence lipid class composition. The aim of this study was to compare lipid class composition and IMF in relation to carcass weight, conformation and trim fat content, and to investigate how these parameters are affected by age, sex and different feed sources. Five groups of reindeer were studied. Two groups of calves were fed two grain-based pelleted feeds with different lipid compositions for approximately two months before slaughter. One of these groups was fed with conventional pellets, and the other with pellets enriched with linseed cake to increase the amount of n-3 fatty acids in the diet. Three groups of grazing reindeer were also included in the study, consisting of adult males, adult females or calves. Reindeer calves fed pellets had higher slaughter weights, higher trim fat content and better carcass conformation scores compared to the grazing calves. However, there was no significant difference in IMF between pellet-fed and grazing calves. Adult female reindeer had the highest and grazing calves the lowest slaughter weights, trim fat and IMF. There was no difference in lipid class composition in meat from calves fed with the two pelleted feeds, whereas grazing calves had a higher amount of phospholipids. Squalene was identified and quantified as a component of intramuscular lipids in reindeer meat.

 

Effekt av produktionssystem, ålder och kön på slaktkroppskvalitet och några biokemiska egenskaper hos renkött

Abstract in Swedish / Sammandrag: Slaktkroppssammansättningen hos renar påverkas av både foderintag, fodersammansättning och djurens ålder och kön. Tidigare har vi visat att renens kön, ålder, mängden intramuskulärt fett (IMF) och putsfett på slaktkroppen påverkar sammansättningen av lipidklasser. Syftet med denna studie var att jämföra lipidklassammansättningen och IMF i relation till slaktkroppens vikt, form och mängden putsfett och att undersöka hur dessa parametrar påverkas av renarnas kön, ålder och olika typer av foder (bete och pellets). Fem grupper renar ingick i studien (totalt 38 djur). Två grupper kalvar utfodrades med två sorters pellets med olika fettsammansättning under två månader före slakt. Den ena gruppen fick normala pellets (CPD) (Renfor Bas) medan den andra gruppen fick pellets som hade en tillsats av linfrökaka (LPD) för att öka mängden n-3 fettsyror i fodret. Dessutom ingick tre grupper betesdjur i studien: vajor, sarvar och kalvar. Utfodring med pellets gav slaktkroppar med bättre klassning, högre slaktvikter och mer putsfett jämfört med slaktkroppar från betande kalvar. Vajorna hade de högsta och betande kalvar de lägsta slaktvikterna, minst putsfett och lägst halt av IMF. Utfodringen med pellets gav ingen signifikant skillnad i IMF mellan betande och utfodrade renkalvar. Vi fann ingen skillnad i lipidklassammansättning mellan de två utfodrade kalvgrupperna, men köttet från de betande kalvarna hade en högre halt av fosfolipider. Vi kunde också identifiera och kvantifiera squalen som en komponent i intramuskulärt fett i renkött.

Downloads

Published

2005-03-01

How to Cite

Sampels, S., Pickova, J., & Wiklund, E. (2005). Influence of production system, age an sex on carcass parameters and some biochemical meat quality characteristics of reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.). Rangifer, 25(2), 85–96. https://doi.org/10.7557/2.25.2.253

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>