Prolonged persistence of ivermectin from reindeer faeces on pastures

  • Kjetil Åsbakk Norges veterinærhøgskole, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Seksjon for arktisk veterinærmedisin, Postboks 6204, 9292 Tromsø, Norge
Keywords: treatment, ivermectin, persistence, reindeer faeces

Abstract

Article in Norwegian: Lang oppholdelsestid for ivermektin i reinmøkk på beite
Published
2007-04-01
How to Cite
ÅsbakkK. (2007). Prolonged persistence of ivermectin from reindeer faeces on pastures. Rangifer, 27(3), 95-99. https://doi.org/10.7557/2.27.3.277
Section
Articles