Malin Brännström; Skogsbruk och renskötsel på samma mark – En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten. Forestry and Reindeer Husbandry on the Same Land – A Legal Study of Land Ownership and Sami Reindeer Herding Rights

  • Malin Brännström Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
Published
2017-06-28
How to Cite
BrännströmM. (2017). Malin Brännström; Skogsbruk och renskötsel på samma mark – En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten. Forestry and Reindeer Husbandry on the Same Land – A Legal Study of Land Ownership and Sami Reindeer Herding Rights. Rangifer, 37(1), I-II. https://doi.org/10.7557/2.37.1.4138
Section
Dissertations