Vinterkatastrofer inom renskötseln i Finland: Förluster och deras forebyggande

  • Timo Helle
Keywords: reindeer, winter losses

Abstract

Särskils uppmärksamhet fästs vid sambandet mellan vinterkatastrofer och betesmarkernas situation, katastrofernas inverkan på renens populationsdynamik samt de metoder som används för att förebygga katatrofer.

Published
2013-03-12
How to Cite
Helle, T. (2013). Vinterkatastrofer inom renskötseln i Finland: Förluster och deras forebyggande. Rangifer, 2(1-App), 3-4. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.437
Section
Articles