Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

Authors

  • Arne Rognmo
  • Karl Annar Markussen
  • Endre Jacobsen
  • Arnoldus Schytte Blix

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.447

Keywords:

reindeer, weight, calf survival, climatic toleranse,

Abstract

Forsøkene (viste) at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side ) som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våre

forsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

Downloads

Published

2013-03-12

How to Cite

Rognmo, A., Markussen, K. A., Jacobsen, E., & Blix, A. S. (2013). Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse. Rangifer, 2(1-App), 102–106. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.447

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>