A comparative study on the efficacy of four anthelmintics on some important reindeer parasites

Authors

  • Magnus Nordkvist
  • Claes Rehbinder
  • D. Christensson
  • C. Rönnbäck

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.3.2.477

Keywords:

anthelmintic, Reindeer, deworming, Oedemagena tarandi, Cephenemyia trompe, Elaphostrongylus rangiferi, Dictyocaulus viviparus, gastrointestinal nematodes, ivermectin

Abstract

Four anthelmintic preparations were tested against some of the most important parasites of reindeer, i.e. warble fly (Oedemagena tarandi), nostril fly (Cephenemyia trompe), brainworm (Elaphostrongylus rangiferi), and lungworm (Dictyocaulus viviparus). Their efficacy against intestinal nematodes was also registered. Test drugs were Fenthion (Bayer), Fenbendazole (Hoechst), Mebendazole (Janssen), and Ivermectin (Merk Sharp & Dohme). Against O. tarandi and C. trompe Ivermectin was 100% effective and Fenthion 86 and 100% respectively. The efficacy of Fen- and Mebendazole against these parasites was not significant. Against E. rangiferi the benzimidazole compounds were highly effective, with Mebendazole a bit ahead. Ivermectin had a moderate effect and Fenthion had no effect on this parasite. Against D. viviparus Fenbendazole, Mebendazole and Ivermectin were of equal, moderate-high effectiveness. No drug had a complete effect on the «arrested» larvae of D. viviparus. Fenthion had no effect at all. Fenbendazole and Ivermectin were both 100% effective against intestinal nematodes. Mebendazole was less effective and Fenthion had no effects. Ivermectin is considered to be the overall most effective anthelmintic in this test.

En jamforande studie av effekten av fyra anthelmintika mot några betydelsesfulla parasiter hos ren.

Abstract in Swedish / Sammandrag: Fyra antiparasitmedel har prôvats mot några av renens viktigaste parasiter, nàmligen hudkorm (Oedemagena tarandi), svalgkorm (Cephenemyia trompe), hjårnmask (Elaphostrongylus rangiferi) och lungmask (Dictyocaulus viviparus). Vidare har medlens effekt på mag- tarmnematoder (Trichostongylider) också noterats. De prôvade medicinerna var Fenthion (Bayer), Mebendazole (Leo/Janssen), Fenbendazole (Hoechst) och Ivermectin (Merck Sharp & Dohme). Mot hud- och svalgkorm var Ivermectin 100% effektivt medan for Fenthion effekten var 86 resp 100%. Effekten av Fen- och Mebendazole mot de båda parasiterna var inte signifikant. Mot hjårnmask noterades mycket hôg effekt av Mebendazole och aven Fenbendazole medan Ivermectin hade något såmre effekt med den valda doseringen. Fenthion hade ingen effekt på denna parasit. Mot lungmask visade Fenbendazole och Ivermectin god effekt medan Mebendazole visade något lagre effekt. Inget av preparaten hade dock fullgod verkan på de vilande inaktiva 5:te stadiets larverna av denna parasit. Fenthion hade ingen effekt. Mot mag-tarmnematoder var Fenbendazole och Ivermectin 100% effektiva medan Mebendazole hade en något làgre, delvis undertryckande effekt. Fenthion hade ingen effekt. Ivermectin får anses vara det allmånt sett effektivaste maskmedlet i denna undersokning.

Vertailevatutkielma neljan loislaakeaineen vaikutuksesta muutamia tarkeita porojen loisia vastaan.

Abstract in Finnish / Yhteenveto: On kokeiltu neljaa loislaakeainetta muutamia porojen tarkeinpia loisia vastaan, nimittain kurmua (Oedemagena tarandi), saulakkaa (Cephenemyia trompe), aivomatoa (Elaphostrongylus rangiferi) ja keuhkomatoa (Dictyocaulus viviparus). Edelleen on laakeaineiden vaikutus maha- ja suolistomatoihin (Trichostrongyliidit) myoskin pantu merkille. Kokeillut laakeaineet olivat Fenthion (Bayer), Mebendazole (Leo/Janssen), Fenbendazole (Hoechst) ja Ivermectin (Merck - Sharp and Dohme). Kurmua ja saulakkaa vastaan oli Ivermectin 100% tehokas, kun taas Fenthionin vaikutus oli toisessa 86 ja toisessa 100%. Fen- ja Mebendazolen vaikutus molempia loisia vastaan ei ollut merkittava. Mebendazolen ja myos Fenbendazolen vaikutus aivomatoa vastaan havaittiin hyvin korkeaksi, kun taas Ivermectinilla oli jonkin verran huonompi vaikutus valitulla annostuksella. Fenthionilla ei ollut mitaan vaikutusta tata loista vastaan. Keuhkomatoa vastaan osoitti Fenbendazole ja Ivermectin hyvan vaikutuksen, kun taas Mebendazolella oli jonkin verran heikompi vaikutus. Kuitenkaan ei millaan laakevalmisteista ollut taystehokasta vaikutusta taman loisen lepaaviin tehottomiin 5:asteen toukkiin. Fenthionilla ei ollut mitaan vaikutusta. Fenbendazole ja Ivermectin maha- ja suolistomatoja vastaan olivat 100% tehokkaita, kun taas Mebendazolella oli jonkin verran alhaisempi, osittain vaimentava vaikutus. Fenthionilla ei ollut mitaan vaikutusta.

Downloads

Published

1983-05-01

How to Cite

Nordkvist, M., Rehbinder, C., Christensson, D., & Rönnbäck, C. (1983). A comparative study on the efficacy of four anthelmintics on some important reindeer parasites. Rangifer, 3(2), 19–38. https://doi.org/10.7557/2.3.2.477

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>