The history of reindeer in Iceland and reindeer study 1979 - 1981

Authors

  • Skarphédinn Thórisson Icelandic Museum of Natural History, Reykjavik, Iceland

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.4.2.500

Keywords:

reindeer, history, Iceland

Abstract

This report deals with the history of reindeer in Iceland and reindeer study in East Iceland in the years 1979 - 1981. The study included about half of the Icelandic reindeer population, i.e. that part of it affected by the proposed Austurlandsvirkjun hydro-electric power scheme. The study was originally based on «Proposal for study of reindeer and ranges in Iceland» by Eldar Gaare and Eigil Reimers (1978). A summary of the investigation plan is shown in Table 1.

Reinens historie på Island og reinundersøkelser 1979 - 1981.

Abstract in Norwegian / Sammendrag: Denne rapport omhandler historien om reinsdyr på Island samt undersøkelser over reinen på Øst-Island i årene 1979 - 1981. Disse studier omfatter omlag halvdelen av den islandske reinpopulasjon, d.v.s. den del som blir berørt av den foreslåtte hydroelektriske utbygging i Austurlandsvirkjun. Undersøkelsene ble opprinnelig planlagt etter et forslag om undersøkelser av rein og reinbeiter på Island utarbeidet av Eldar Gaare og Eigil Reimers. En oversikt over denne plan er vist i Tabell 1.

Porojen historiaa Islannissa ja porojen tutkimusta vuosina 1979 - 1981.

Abstract in Finnish / Yhteenveto: Raportti kåsittelee porojen historiaa Islannissa ja ne porotutkimukset, jotka suoritettiin Itå-Islannissa vuosina 1979-1981. Tutkimukset kåsittåvåt suunnilleen puolet Islannin porokannasta tai siitå sen osan, johon Austurlandsvirkjuniin ehdotettu voimalaitossuunnitelma vaikuttaa. Alunpitåen tutkimukset ovat perustuneet Eldar Gaaren ja Eigil Reimersin tyohon: «Ehdotus porojen ja porolaidunten tutkimuksesta Islannissa». Katsaus projektisuunnitelmista on nåytetty taulukossa 1.

Downloads

Published

1984-05-01

How to Cite

Thórisson, S. (1984). The history of reindeer in Iceland and reindeer study 1979 - 1981. Rangifer, 4(2), 22–38. https://doi.org/10.7557/2.4.2.500

Issue

Section

Articles