Kvantitativa undersökningar av några trädlavsarter tilhörande släkterna Alectoria och Bryoria

  • E. Sparrevik
Keywords: arboreal lichen, reindeer, foresrty, Sweden

Abstract

Inom forsoksområdena beraknades de fastsittande tagellavs-forråden till mellan 0,3 - 0,2 - 34,3 - 10,8 kg/ha for garnlav (Alectoria sarmentosa) och 16,9 - 2,2 - 35,2 - 9,2 kg/ha for Bryoria spp. Linjetaxeringsmetoden gav ett kalkylerat nedfallet betesforråd varierande från 0 - 8,5 - 2,7 kg/ha per undersokningstillfalle, medan med korgforsoket ett beraknat betesforråd på 35,7 - 2,8 kg/ha under perioden 26/11 1981 till 24/6 1982 av huvudsakligen Bryoria spp. erholls. Signifikant positiv korrelasjon mellan lavbiomassa/trad (Bryoria spp.) och trådhojd, traddiameter, nedre krondiameter, grenlangd och antal grenar upp till 2,5 m hojd konstaterades.
Published
1984-05-01
How to Cite
SparrevikE. (1984). Kvantitativa undersökningar av några trädlavsarter tilhörande släkterna Alectoria och Bryoria. Rangifer, 4(2-App), 42-43. https://doi.org/10.7557/2.4.2-App.513
Section
Articles