1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning

Authors

  • Sven Skjenneberg (ed.)

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.5.1.534

Keywords:

reindrift, rein, forskning, stress

Abstract

1) NOR har adoptert et opprinnelig svensk prosjekt for å klarlegge i hvilken grad moderne reindriftsteknologi kan tenkes å påvirke reinen slik at det utvikles symptomer på stress. Det er særlig to forhold som har gjort NOR interessert i et slikt prosjekt, nemlig stressforandringers innvirkning på kjøttkvalitet samt i hvilken grad stresspåvirkninger kan medføre langtidseffekter som har innvirkning på dyrenes overlevelsesevne under vanskelige vinterforhold, altså på reintapenes størrelse. Begge disse to momenter har direkte innvirkning på reinnæringens økonomi.

2) Forskning, veiledning og utdanning i reindriften i Norge.

Den arbeidsgruppe som det norske Landbruksdepartementet den 30. august 1983 oppnevnte for å utrede ovennevnte tema, avga 14. mai 1985 sin betenkning. Denne skisserer gruppens forslag til langtidsplan.

Downloads

Published

1985-05-01

How to Cite

Skjenneberg (ed.), S. (1985). 1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning. Rangifer, 5(1), 35–37. https://doi.org/10.7557/2.5.1.534

Issue

Section

Other