Mobile equipment for weighing live reindeer

Authors

  • Karstein Bye Universitetet i Tromso, 1BG, Økologisk Avdeling, P.b. 3085 Guleng, N-9001 Tromsø, Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.6.1.552

Keywords:

reindeer, weighing, mobile weight

Abstract

The main principle behind the construction is a box hanging in a compound stand. Two tension cells between the box and the stand record weight, and signals pass to an amplifier which shows the weight on a display. The box is made of wood, but the doors at the ends may be of clear material as polyvinyl. The frames are of steel or aluminium. All frames and parts fit into the box. The weighing cells may be replaced by mechanical weights. The accuracy of the cells is ±0.025% within the temperature range of -30 — +70°C. The cabel length between weighing cells and the amplifier may be up to 500 m. The amplifier ought to be operated under stable ambient temperature conditions. The operators of weight and amplifier communicate through a two-way inter-communication system. The equipment has been used and tested several times under both winter and summer conditions and has proved to be convenient and reliable.

Mobilt utstyr for veiing av levende reinsdyr.

Abstract in Norwegian / Sammendrag: Hovedprinsippet bak konstruksjonen er en veiekasse som henger i et sammensatt stativ. To veieceller mellom kasse og stativ registrerer vekt, og signaler går videre til en forsterker som viser vekten på en display. Kassen er i tre, men dørene på endene kan være av klart materiale som polyvinyl. Rammer er av stål eller aluminium. Alle rammer og deler får plass inni veiekasscn. Veiecellene kan erstattes med mekaniske vekter. Veiecellene har nøyaktighet ±0.025% innen temperaturområdet -30 — +70°C og forsterkeren bør brukes innen området -4-20 h60°C. Kabellengden mellom veiecellene og forsterkeren kan være opp til 500 m. Forsterkeren bør være plassert i temperaturstabile omgivelser. Operatørene av vekt og forsterker holder kontakt over toveis «intercom». Utstyret har vært brukt en rekke ganger både sommer og vinter, og har værtfunksjonelt og pålitelig.

Liikkuvat varusteet elåvien porojen punnitsemisessa.

Abstract in Finnish / Yhteenveto: Rakennelman pååperiaate on punnituslaatikko, joka riippuu kootussa telineesså. Laatikon ja telineen vålisså olevat kaksi punnitusyksikkoå rekisteroivåt painon, ja merkit menevåt edelleen vahvistimeen, joka osoittaa painon kuvaruudussa. Laatikko on puuta, mutta molemmissa påisså olevat ovet voivat olla låpinåkyvåå polyvinyyliå. Kehikko on teråstå tai alumiinia. Kaikki kehykset ja osat mahtuvat punnituslaatikkoon kuljetuksen aikana. Punnitusyksikot voidaan korvata koneellisilla vaaoilla. Punnitusyksi-koillå on ± 0.025% tarkkuus såån ollessa -30°— +70°C rajoissa ja vahvistinta on kåytettåvå såån ollessa -20° — +60°C rajoissa. Punnitusyksikkojen ja vahvistimen vålinen kaapeli voi olla pituudeltaan jopa 500 m. Vahvistin on sijoitettava ilmastovakaaseen ympåristoon. Painon ja vahvistimen toimittajat ovat yhteydesså kenttåradion avulla. Tållaista varustetta on kåyttetty useaan otteeseen sekå kesållå ettå talvella ja on osoittautunut toiminnalliseksi ja luotettavaksi.

Downloads

Published

1986-06-01

How to Cite

Bye, K. (1986). Mobile equipment for weighing live reindeer. Rangifer, 6(1), 44–47. https://doi.org/10.7557/2.6.1.552

Issue

Section

Articles