Målinger i Norge fra 1960 og frem til Tsjernobyl

Torolf Berthelsen

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.574

Keywords

radioactivity; reindeer; Sami; Norway

Abstract

I Norge var målekapasiteten svært dårlig i forhold til situasjonen i Sverige. Vi hadde nesten ingen målekapasitet, heller ikke ved Institutt for Strålehygiene. Imidlertid hadde vi opprettholdt en undersøkelse som startet i 1965, da nedfallssituasjonen var noe av den samme som i dag. Vi visste også da at spesielle befolkningsgrupper var mer utsatt for stråling enn andre. Det var spesielt reindriftssamene som var knyttet til næringskjeden lav-reinkjøtt-menneske. Undersøkelser i Sverige, Finland og i Nord-Amerika hadde vist at det var betydelige mengder radioaktivitet i visse befolkningsgrupper. Kautokeino ble valgt som målingssted.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Torolf Berthelsen

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/