Målinger i Norge fra 1960 og frem til Tsjernobyl

  • Torolf Berthelsen Statens institutt for strålehygiene
Keywords: radioactivity, reindeer, Sami, Norway

Abstract

I Norge var målekapasiteten svært dårlig i forhold til situasjonen i Sverige. Vi hadde nesten ingen målekapasitet, heller ikke ved Institutt for Strålehygiene. Imidlertid hadde vi opprettholdt en undersøkelse som startet i 1965, da nedfallssituasjonen var noe av den samme som i dag. Vi visste også da at spesielle befolkningsgrupper var mer utsatt for stråling enn andre. Det var spesielt reindriftssamene som var knyttet til næringskjeden lav-reinkjøtt-menneske. Undersøkelser i Sverige, Finland og i Nord-Amerika hadde vist at det var betydelige mengder radioaktivitet i visse befolkningsgrupper. Kautokeino ble valgt som målingssted.
Published
1986-06-01
How to Cite
Berthelsen, T. (1986). Målinger i Norge fra 1960 og frem til Tsjernobyl. Rangifer, 6(1-App), 16-17. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.574
Section
Articles