Radiobiologiska effekter på djur/renar av nuklidutsläpp från reaktorhavarier

Authors

  • Bernt Jones SLU, Uppsala, Sverige

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.591

Keywords:

radiobiology, reindeer, wildlife

Abstract

Det som for oss biologer år intressant, det år dom medeltunga kårnorna som bildas. Man har nåstan tvåhundra slags atomer, nuklider som bildas, och de år nåstan alla radioaktiva. Det år den radioaktiviteten som påverkar djur och månniskor på olika sått. Ser man på vilka åmnen som finns i det hår området av periodiska systemet (masstal 80-150), så år det bara ett som normalt ingår i omsåttningen hos djur och det år jod. Men man har också cesium som liknar kalium och strontium som liknar kalcium och dårfor går in i djurens metabolism. De tre åmnena kommer då att få livsmedelshygienisk betydelse når de fororenar olika livsmedel. Jag skal emellertid uppehålla mig mera med de hår åmnena som strålkållor och alltså som potentiella skadliga åmnen for djuren.

Downloads

Published

1986-06-01

How to Cite

Jones, B. (1986). Radiobiologiska effekter på djur/renar av nuklidutsläpp från reaktorhavarier. Rangifer, 6(1-App), 30–33. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.591

Most read articles by the same author(s)