Tjernobyl-olyckans inverkan på näringskedjan lav - ren - människa i Finland

  • Tua Rahola Strålsäkerhetscentralen, PB 268, 00101 Helsingfors, Finland
  • Kristina Rissanen
Keywords: radioactivity, reindeer, lichen, human, Finland, Chernobyl
Published
2010-06-10
How to Cite
RaholaT., & RissanenK. (2010). Tjernobyl-olyckans inverkan på näringskedjan lav - ren - människa i Finland. Rangifer, 6(1-App), 34. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.596
Section
Abstracts