Foring som hjelpemiddel for reduksjon av cesium-innholdet i kjøtt. Resultater fra forsøk med sau, geit og rein

Authors

  • Knut Hove

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.601

Keywords:

reindeer, caesium reduction, meat, sheep, goat

Abstract

I løpet av vinteren er det viktig å arbeide videre med praktisk bruk av Cs-bindere. Det er behov for kunnskap om de doser av komplekse ferrocyanider eller bentonitt som trenges for å forhindre absorbsjon av de aktuelle mengder radio-Cs som kommer i foret. Videre må vi formulere en eller annen form for «sustained release» av denne Cs-binderen, slik at vi kan legge den ned i vomma til reinen og få avgitt aktiv substans over tid. Hvis det lykkes teknisk å formulere en slik behandling har vi en nøkkel til å få til en nedfonngsperiode også på forurenset beite. Vi må også finne ut om ulike kalium-inntak virker på de biologiske halveringstider under våre forhold.

Downloads

Published

1986-06-01

How to Cite

Hove, K. (1986). Foring som hjelpemiddel for reduksjon av cesium-innholdet i kjøtt. Resultater fra forsøk med sau, geit og rein. Rangifer, 6(1-App), 48–50. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.601

Most read articles by the same author(s)