Preliminær rapport fra forsøk med dekontaminering av radiocesium hos sauelam - Sammendrag

  • Øystein Fæstø
Keywords: decontamination, radiocaesium, sheep

Abstract

I motsetning til de andre radionukleidene i nedfallet etter hendelsen i Tsjernobyl kan cesium-134 og cesium-137 akkumuleres i muskelvev, lever og nyrer og dermed føre til betydelige næringsmiddeltoksikologiske problemer. Oral dosering av uløselig prøysserblått, fernferrocyanid, er av betydelig interesse som middel til dekontaminering av drøvtyggere for l34Cs og 137Cs ved at opptak av radiocesium fra for og beite kan reduseres eller forhindres, og ved at den biologiske halveringstiden for radiocesium hos dyrene kan forkortes. Bindingsmekamsmen hos uløselig prøysserblått for cesium i fordøyelseskanalen synes å være så selektiv at kalsiummetabolismen ikke blir påvirket i vesentlig grad. Det er imidlertid viktig å være klar over at flere typer prøysserblått, løselige og uløselige, og også flere prøysserblåttanaloger blant ferrocyanidene, har evne til å binde cesium. Men bare bruk av det uløselige prøysserblått eller ferriferrocyanid kan, ut fra den kunnskap som foreligger, vurderes å medføre minimal næringsmiddeltoksikologisk risiko.
Published
1986-06-01
How to Cite
Fæstø Øystein. (1986). Preliminær rapport fra forsøk med dekontaminering av radiocesium hos sauelam - Sammendrag. Rangifer, 6(1-App), 51-52. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.602
Section
Articles