Reinens hud- og svelgbrems (Oedemagena tarandi L. og Cephenemyia trompe Modeer), økologi og atferd

  • Arne C. Nilssen Tromsø Museum, N-9000 Tromsø, Norge
  • John R. Anderson Dept. of Entomological Sciences, Univ. of California, Berkeley, CA 94720, U.S.A.
Keywords: reindeer, warble fly, Oedemagena, Cephenemyia

Abstract

Dette forskningsprosjektet på de økonomisk viktige artene for reindriften startet i 1983. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom forfatterne og med Økologisk Avdeling ved Universitetet i Tromsø under ledelse av professor Odd Halvorsen. Siktemålet med forskningen er å skaffe grunnleggende kunnskaper om disse to bremseartenes biologi, adferd, fysiologi og epidemiologi. Det ligger videre anvendte perspektiver, især når det gjelder mulighetene for biologisk kontroll, til grunn for prosjektet. Utviklingsfondet for reindrift og Universitetet i Tromsø har støttet prosjektet økonomisk. Feltarbeidet har i hovedsak foregått i Vest¬Finnmark.
Published
1986-06-01
How to Cite
Nilssen, A. C., & Anderson, J. R. (1986). Reinens hud- og svelgbrems (Oedemagena tarandi L. og Cephenemyia trompe Modeer), økologi og atferd. Rangifer, 6(1-App), 74-75. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.608
Section
Articles