Reinens hud- og svelgbrems (Oedemagena tarandi L. og Cephenemyia trompe Modeer), økologi og atferd

Authors

  • Arne C. Nilssen Tromsø Museum, N-9000 Tromsø, Norge
  • John R. Anderson Dept. of Entomological Sciences, Univ. of California, Berkeley, CA 94720, U.S.A.

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.608

Keywords:

reindeer, warble fly, Oedemagena, Cephenemyia

Abstract

Dette forskningsprosjektet på de økonomisk viktige artene for reindriften startet i 1983. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom forfatterne og med Økologisk Avdeling ved Universitetet i Tromsø under ledelse av professor Odd Halvorsen. Siktemålet med forskningen er å skaffe grunnleggende kunnskaper om disse to bremseartenes biologi, adferd, fysiologi og epidemiologi. Det ligger videre anvendte perspektiver, især når det gjelder mulighetene for biologisk kontroll, til grunn for prosjektet. Utviklingsfondet for reindrift og Universitetet i Tromsø har støttet prosjektet økonomisk. Feltarbeidet har i hovedsak foregått i Vest¬Finnmark.

Downloads

Published

1986-06-01

How to Cite

Nilssen, A. C., & Anderson, J. R. (1986). Reinens hud- og svelgbrems (Oedemagena tarandi L. og Cephenemyia trompe Modeer), økologi og atferd. Rangifer, 6(1-App), 74–75. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.608

Most read articles by the same author(s)