Effekten av akutt sult og emosjonelt stress på vommiljø og kjøttkvalitet i rein

Authors

  • Svein D. Mathiesen Avdeling for Arktisk Biologi og Institutt for Medisinsk Biologi, Universitetet i Tromsø
  • Holger Ursin
  • Håkan Sundberg
  • Colin G. Orpin
  • Arnoldus Schytte Blix

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.622

Keywords:

starvation, reindeer, stress, meat quality

Abstract

Resultatene er derfor hittil negative når det gjelder vår hypotese om at stress påvirkervommiljøet og dermed kjøttkvaliteten. Det er imidlertid tvilsomt om dyrene som var slaktet i Kautokeino var tilstrekkelig stresset til å gi et klart utslag. Det bør i denne sammenheng fremheves at det ikke ble påvist dårlig lukt eller andre subjektive tegn på dårlig kjøttkvalitet under slaktingen.

Downloads

Published

1986-06-01

How to Cite

Mathiesen, S. D., Ursin, H., Sundberg, H., Orpin, C. G., & Blix, A. S. (1986). Effekten av akutt sult og emosjonelt stress på vommiljø og kjøttkvalitet i rein. Rangifer, 6(1-App), 101–103. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.622

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>