Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

Authors

  • G. Åhman Renforsöksavdelningen, Institution for Husdjurens utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 5097, S-90005 Umeå
  • B. Åhman Institutionen for Veterinärmedicinsk näringslära, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 7023, S-750 07 Uppsala
  • A. Rydberg Renforsöksavdelningen, Institution for Husdjurens utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 5097, S-90005 Umeå

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.8.2.742

Keywords:

Chernobyl, reindeer husbandry, Sweden, radioactivity

Abstract

Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.

Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1). Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3). Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3) och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5) minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

Downloads

Published

1988-06-01

How to Cite

Åhman, G., Åhman, B., & Rydberg, A. (1988). Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige. Rangifer, 8(2), 7–19. https://doi.org/10.7557/2.8.2.742