Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

Authors

  • N.J.C. Tyler Avdeling for Arktisk Biologi, Postboks 635, N-9001 Tromsø
  • Forberedt innlegg v/ Terje Skogland

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.8.2.752

Keywords:

reindeer weight, fertility, nutrition, reindeer, reproduction, reindeer growth

Abstract

Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2), 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.

Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres.

 Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

Downloads

Published

1988-06-01

How to Cite

Tyler, N., & Skogland, F. innlegg v/ T. (1988). Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst. Rangifer, 8(2), 57–63. https://doi.org/10.7557/2.8.2.752

Most read articles by the same author(s)