Histokemisk karakterisering av renens formagsepitel

  • Timo Soveri Institutet för anatomi och embryologi, Veterinärmedicinska Högskolan, Tavastvägen 57, 00550 Helsingfors 55, Finland
  • Lars-Axel Lindberg Institutet för anatomi och embryologi, Veterinärmedicinska Högskolan, Tavastvägen 57, 00550 Helsingfors 55, Finland
  • Mauri Nieminen Vilt- och Fiskerinforskningsinstitutet, Renforskning, Koskikatu 33 A, 96100 Rovaniemi, Finland
Keywords: reindeer, abomasum
Published
1988-06-01
How to Cite
Soveri, T., Lindberg, L.-A., & Nieminen, M. (1988). Histokemisk karakterisering av renens formagsepitel. Rangifer, 8(2), 76. https://doi.org/10.7557/2.8.2.759