Defence behaviour of reindeer in response to flying parasitic Diptera

Authors

  • Andrew J. Karter Wildlife Fisheries Biology, University of California, Davis. Davis, California 95616, U.S.A.
  • Ivar Folstad Institutt for Biologi og Geologi, Universitetet i Tromsø, Box 3085, Guleng, N-9001 Tromsø, Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.9.1.770

Keywords:

behaviour, Oestridae, parasite, rangifer, reindeer, Tabanidae.

Abstract

Similar defence behaviours were exhibited by a reindeer when experimentally exposed to three different species of tethered, flying parasitic Diptera, Cephenemyia trompe (Modeer), Hypoderma tarandi (L) and Tabanid. Defencive behavioural responses appeared to be related to attack angle, and were not elicited by auditory stimuli. These observations raise questions about the validity of parasite species-specific defence responses in reindeer.

Forsvars-adferd hos rein angrepet av flyvende, parasittiske diptera.

Abstract in Norwegian / Sammendrag: Likeartet forsvars-adferd ble utvist av en rein som ble eksperimentelt utsatt for tre forskjellige arter av bundne, flyvende parasittiske diptera, Cephenemyia trompe (Modeer), Hypoderma tarandi (L) og Tabanid. Den forsvarsmessige adferd syntes å ha sammenheng med parasittenes angreps-vinkel og ble ikke utløst av lydstimuli. Disse observasjoner reiser spørsmål om gyldigheten av parasittære artsspesifikke forsvarsreaksjoner hos rein.

Poron puolustuskàyttàytyminen lentàvià kaksisiipisià (Diptera) hyônteisià vastaan.

Abstract in Finnish / Yhteenveto: Poro kàyttàytyi samalla tavalla kun se joutui tekemisiin kolmen kiinniolevan lentàvân kaksisiipisen hyônteisen: saulakan {Cephenemyia trompe Modeer), kurumupaarman {Hypoderma tarandi L) ja parman kanssa. Puolustuskàyttàytyminen riippui hyônteisen làhestymiskulvàt kysymyksià lajispesifisen puolustuskàyttàytymisen esiintymisestà proolla hyônteisià vastaan.

Downloads

Published

1989-06-01

How to Cite

Karter, A. J., & Folstad, I. (1989). Defence behaviour of reindeer in response to flying parasitic Diptera. Rangifer, 9(1), 14–16. https://doi.org/10.7557/2.9.1.770

Issue

Section

Articles