Macroscopical and microscopical studies of the common bile duct in reindeer (Rangifer tarandus tarandus L)

Authors

  • Timo Rahko College of Veterinary Medicine, Laboratory of Parasitology and Department of Pathology, Postbox 6, SF-00581 Helsinki, Finland
  • Sven Nikander College of Veterinary Medicine, Laboratory of Parasitology and Department of Pathology, Postbox 6, SF-00581 Helsinki, Finland

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.10.1.784

Keywords:

anatomy, histology, ductus pancreaticus, globule leucocyte, mast cell, reindeer, Rangifer tarandus tarandus, bile duct

Abstract

The histological structure and secretory function of the common bile duct (ductus hepaticus communis) has not been previously described in reindeer. Macroscopical studies were thus performed in 25 reindeer to reveal the morphology and topography of the ductus hepaticus communis and adjoining organs. Histologic structure of the common bile duct was investigated in 20 animals. Our studies showed that the ductus hepaticus communis and pancreaticus join about 2 cm before the duodenal opening to form the common duct. The common bile duct is an elastic tube about 3 to 5 cm long and 2 to 3 mm thick partly surrounded by fat and pancreatic tissues. The wall of the duct, being about 1 mm thick by light microscopy, consisted of folded mucosa surrounded by connective tissue fibres and a serosal layer. Distally, also muscular bands were seen. In some areas separate leucocytes and even lymphatic nodules were present. Surprisingly pancreatic acini occurred in certain areas of the wall, even in close contact to subepithelial tissues. Mucosal epithelium consisted of surface and glandular epithelial cells with mucous secretion. Numerous intraepithelial globule leucocytes were identifiable within the lamina epithelialis.

Tutkimus yhteisen sappikäytävän rakenteesta porolla.

Abstract in Finnish / Yhteenveto: Yhteisen sappikäytävän (ductus hepaticus communis) histologista rakennetta ja eritystoimintaa ei ole aikaisemmin kuvattu porolla. Makroskooppisia tutkimuksia suoritettiin 25 porolla yhteisen sappikäytävän rakenteen ja topografian selvittämiseksi. Seinämän histologinen rakenne selvitettiin 20 porolla. Tutkimukset osoittivat, että porolla ductus hepaticus communis ja ductus pancreaticus yhtyvät noin 2 cm ennen ohutsuolta muodostaakseen yhteisen tiehyeen. Ductus hepaticus communis on noin 3-5 cm pitkä ja 2-3 mm:n läpimittainen käytävä. Se on elastinen ja osit-tain rasva- ja haimakudoksen ympäröimä. Seinämä on mikroskooppisesti noin 1 mm paksu. Sisäosan muodostaa poimuuntunut limakalvo. Limakalvoa ympäröivät sidekudossäikeet ja serosa, sappikäytävän loppuosassa myös lihassäikeistö. Seinämässä havaittiin yksittäisiä valkosoluja ja imusolukasautumia. Poikkeuksellisena anatomisena piirteenä voidaan pitää haimasaarekkeiden esiintymistä sappikäytäväseinämän kudoksissa jopa läheisessä kosketuksessa pintaepiteeliin. Limakalvon epiteelikudos on sekä pinta- että rauhassolukkoa, joka erittää limaa. Epiteelissä tunnistettiin lukuisia kerässoluja huolimatta siitä, että poroille oli suoritettu loishäätö edellisenä syksynä.

Studier av gallgången (ductus hepaticus communis) hos ren.

Abstract in Swedish / Sammandrag: Den gemensamma gallgångens histologi och sekretoriska funktion hos renen har inte tidigare beskrivits. För att klarlägga den makroskopiska byggnaden och topografin av den gemensamma gallgången (ductus hepaticus communis) undersöktes dessa i 25 renar. Väggen i 20 gallgånger granskades histologiskt. Undersökningarna visade att ductus pancreaticus mynnar ut i ductus hepaticus communis bildande en gemensam utforselgång till duodenum. Ductus hepaticus communis är c. 2-3 mm i diameter och 3-5 cm lång. Den elastiska gangens vägg är c. 1 mm tjock delvis omgiven av fett- och pankreasvävnad. Gangens vägg består av serosa, bindvävsfibrer och nära mynningen ses muskelfibrer. Insidan av gången är beklädd med en veckad slemhinna. Lymfatisk vävnad och enstaka lymfocyter observeras. Anmärkningsvärt är att pankreasvävnad förekommer i gallgångens vägg och under slemhinnan. Slemhinnans epitel består av yt- och körtelepitel som avsöndrar slem. De globulära leukocyterna var talrika i epitelet trots att renarna avmaskats på hösten.

Downloads

Published

1990-08-01

How to Cite

Rahko, T., & Nikander, S. (1990). Macroscopical and microscopical studies of the common bile duct in reindeer (Rangifer tarandus tarandus L). Rangifer, 10(1), 3–8. https://doi.org/10.7557/2.10.1.784

Issue

Section

Articles