Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Senter for samiske studiers skriftserie er ment for å publisere vitenskapelig materiale innen samisk-/urfolksforskning. Innholdet i utgivelsene varierer fra artikkelsamlinger, seminarrapporter til hovedfags- og masteroppgaver, og fra flere fagområder. 

Skriftserien kan ha sitt vitenskapelige materiale på språk som samisk, de skandinaviske språkene og engelsk.  

Tidsskriftet eies av UiT Norges arktiske universitet.

Publiseringsfrekvens

Skriftserien utkommer uregelmessig.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Fra og med Skriftserie nummer 18 distribueres innholdet under en Creative Commons Navngivelse Internasjonal lisens. Dette gir andre rett til å distribuere innholdet videre og til enhver ikke-kommersiell bruk. Innholdet kan fritt benyttes i forskning og undervisning. Eventuelle avledete verk, som f.eks. oversettelser, er tillatt så lenge det avledete verket distribueres under de samme betingelser som det originale verket.

Egenarkivering

Samisk senters skriftserie tillater egenarkivering av pre-print (forfatters opprinnelige manuskript) på personlig nettsider eller institusjonelle servere (herunder vitenarkiver), men kun før publisering i skriftserien.

Samisk senters skriftserie tillater ikke egenarkivering av post-print (siste manuskriptversjon etter fagfellevurdering) men tillater og oppmuntrer til egenarkivering av artikler i sin endelige og publiserte form (forleggers PDF) slik de gjøres tilgjengelig på skriftseriens eget nettsted.

ISSN

Skriftserien har følgende ISSN:
  • Nettutgaven: 1894-0986
  • Trykt utgave: 0804-6093

Tidsskriftets historie

Skriftserien utgis av Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet, og publiserer vitenskapelig materiale innen samisk-/urfolksforskning. Skriftserien er ikke poenggivende i vitenskapelig sammeheng. Logoen til Skriftserien er laget av Iver Jåks. Første nummer av Skriftserien kom ut i 1995, og hittil er det utgitt 17 nummer i papirutgave. Fra nr 18 utgis Skriftserien digitalt. 

Skriftserien har en redaksjonskomité som står for faglig vurdering av utgivelsene. Redaksjonskomitéen oppnevnes av styret ved Senter for Samisk studier. Skriftseriens redaktør varierer fra utgivelse til utgivelse.

Innholdet i utgivelsene varierer fra faglige artikkelsamlinger, seminarrapporter til hovedfags- og masteroppgaver, og fra flere fagområder.