Hovedfokus og spennvidde

Senter for samiske studiers skriftserie er ment for å publisere vitenskapelig materiale innen samisk-/urfolksforskning. Innholdet i utgivelsene varierer fra artikkelsamlinger, seminarrapporter til hovedfags- og masteroppgaver, og fra flere fagområder. 

Skriftserien kan ha sitt vitenskapelige materiale på språk som samisk, de skandinaviske språkene og engelsk.  

Publiseringsfrekvens

Skriftserien utkommer uregelmessig.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Fra og med Skriftserie nummer 18 distribueres innholdet under en Creative Commons Navngivelse Internasjonal lisens. Dette gir andre rett til å distribuere innholdet videre og til enhver ikke-kommersiell bruk. Innholdet kan fritt benyttes i forskning og undervisning. Eventuelle avledete verk, som f.eks. oversettelser, er tillatt så lenge det avledete verket distribueres under de samme betingelser som det originale verket.

Egenarkivering

Samisk senters skriftserie tillater egenarkivering av pre-print (forfatters opprinnelige manuskript) på personlig nettsider eller institusjonelle servere (herunder vitenarkiver), men kun før publisering i skriftserien.

Samisk senters skriftserie tillater ikke egenarkivering av post-print (siste manuskriptversjon etter fagfellevurdering) men tillater og oppmuntrer til egenarkivering av artikler i sin endelige og publiserte form (forleggers PDF) slik de gjøres tilgjengelig på skriftseriens eget nettsted.

ISSN-nummer

Skriftserien har følgende ISSN-nummer:

1894-0986 Nettutgaven
0804-6093 Trykt utgave

Sponsors

Tidsskriftet eies av

Tidsskriftets historie

Skriftserie for publisering av vitenskapelig materiale innen samisk-/urfolksforskning   

Skriftserien utgis av Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, og publiserer vitenskapelig materiale innen samisk-/urfolksforskning. Skriftserien er ikke poenggivende i vitenskapelig sammeheng. Logoen til Skriftserien er laget av Iver Jåks. Første nummer av Skriftserien kom ut i 1995, og hittil er det utgitt 17 nummer i papirutgave. Fra nr 18 utgis Skriftserien digitalt. 

Skriftserien har en redaksjonskomité som står for faglig vurdering av utgivelsene. Redaksjonskomitéen oppnevnes av styret ved Senter for Samisk studier. Skriftseriens redaktør varierer fra utgivelse til utgivelse.

Innholdet i utgivelsene varierer fra faglige artikkelsamlinger, seminarrapporter til hovedfags- og masteroppgaver, og fra flere fagområder.

Oversikt over de numrene av Skriftserien som er utkommet i papirutgave, og bestilling av disse, finner du ved å gå inn på http://www.sami.uit.no/girji/index.html