Redaksjon

  • Torjer Andreas Olsen, UiT Norges arktiske universitet
  • Else Grete Broderstad, UiT Norges arktiske universitet