Editorial Team

Redaksjonskomité

Torjer Andreas Olsen, Førsteamanuensis, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Professor Else Grete Broderstad