Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet leveres i Word-format.

Forfatterinstruks

Senter for samiske studier – skriftserie: forfatterveiledning

Vitenskapelig redaksjonskomité består av professor Bjørg Evjen og førsteamanuensis Torjer Andreas Olsen, begge Universitetet i Tromsø.

Innsending: Manuskripter sendes elektronisk i Word-format til arnstein.johnskareng@uit.no


Manuskript:

 • Manuskriptet må skrives med halvannen linjeavstand, skrifttypen bør være Times New Roman, 12 punkter. 
 • Tittel skrives med store bokstaver, 12 punkter, i fet skrift, forfatternavnet skrives under med små bokstaver, 12 punkter.
 • Ved bruk av undertitler skal ikke nummerering brukes, undertitler markeres med fet skrift, små bokstaver, 12 punkter.
 • Lengden på manuskriptet kan være inntil 15 sider inkludert litteraturliste, antall tegn pr side, inkludert mellomrom vil være ca 2500.
 • Avsnittsmarkering skjer ved innrykk (bruk av tabulator).
 • Hvis bruk av sitater utgjør mer enn 3 linjer brukes linjeskift før og etter sitat med enkel linjeavstand.
 • Fotnoter benyttes bare når det er et strengt nødvendig med en tilleggsmerknad e.l., settes da nederst på siden (ikke sluttnoter).
 • Manuskriptet må ikke pagineres, ikke merkes med sidetall.
 • Eventuell bruk av bilder: Disse må ikke plasseres inn i manuskriptet, men sendes med som vedlegg. Angi i artikkelen hvor bildene ønskes plassert, med tilhørende bildetekst og hvem som er fotograf , eventuelt også eier(e) av bildene.  
 • Figurer og illustrasjoner sendes i sine opprinnelige filformat og plasseres ikke inn i word-dokumentet. Angi i artikkelen hvor figurene og illustrasjonene ønskes, med tilhørende tekst til figurene og illustrasjonene, og eventuelt også kilde.


Referanser:

 • Referansene gjøres i teksten, ikke i fotnoter. Ved henvisning til en forfatter oppgis etternavn og utgivelsesår i parentes, for eksempel: (Niemi 1997). Oppgi sideangivelse etter utgivelsesår hvis du tror det vil hjelpe leseren. Hvis forfatter er en del av teksten, settes årstall og sidetall i parantes, for eksempel: ”… Duncan (1959: 13) har framholdt at …”. Hvis det er to forfattere, oppgis begges etternavn: (Hansen & Olsen 2004). Hvis verket det refereres til har mer enn to forfattere, oppgis alle navnene ved første referanse. Bruk dernest «et al.»: (Carr, Smith & Jones 1962) og senere (Carr et al. 1962). Skill mellom flere referanser innenfor samme parentes ved å bruke semikolon. 
 • Liste over litteraturreferanser plasseres sist i manuskriptet. Referanser følger etter teksten med overskriften Referanser (som mellomtitler). Alle referanser som benyttes i teksten må oppgis i alfabetisk orden på denne listen. Opplysninger om de enkelte publikasjonene må være komplette og korrekte. Skriv referansene alfabetisk etter forfatternavn. Hvis det henvises til upublisert materiale som er blitt akseptert for publisering, skrives «under utgivelse» i stedet for årstall. Ellers benyttes betegnelsen «upublisert» uten tidsangivelse. 
 • Eksempler på bok- og skriftseriereferanse:

  Hansen, Lars Ivar & Bjørnar Olsen (2004): Samenes historie fram til 1750. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo

  Niemi, Einar (1997): ’Regionalismens janusansikt: modernisering og motkultur’ I Stat, religion, etnisitet, Skriftserie – Nr. 4 Senter for samiske studier. Finstad, Bjørn-Petter; Lars Ivar Hansen, Henry Minde, Einar Niemi, Hallvard Tjelmeland (red.) 1997

Erklæring om personvern

 

Navn og e-postadresser som avgis til skriftserien på dette nettstedet vil kun bli benyttet til de formål de er innsamlet og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller andre personer.