Kontaktperson for tidsskriftet

Hovedkontakt

Arnstein Johnskareng
Redaksjonssekretær
Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø
Telefon: 77 64 57 45
E-post: arnstein.johnskareng@uit.no

Teknisk kontaktperson

Septentrio Academic Publishing
Telefon: (+47) 77 64 49 50
E-post: septentrio@ub.uit.no