Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?

Forfattere

  • Kjell Olsen UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/10.6993

Emneord (Nøkkelord):

media, sannhet- og forsoningskommisjonen, majoritetsbefolkning, territorialisering

Sammendrag

Artikkel i publikasjonen Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonen: foreløpige funn.

Referanser

Albury, Nathan John (2015). Your Language or Ours? Inclusion and Exclusion of Non-Indigenous Majorities in Māori and Sámi Language Revitalization Policy. Current Issues in Language Planning, 16 (3): 315–334. https://doi.org/10.1080/14664208.2015.984581

Andresen, Astri, Evjen, Bjørg & Ryymin, Teemu (2021) Samenes historie fra 1751 til 2010. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bondevik, Einar Sørlid (2020). Lokalmedia tause om Sannhetskommisjonen. Sørsamisk kirkeblad, nr. 4: 5.

Holstad, Grete (2022). Vil vite hvordan menneskerettighetene skal ivaretas. Adresseavisen, 8. nov. 2022, side 9.

Høybråten, Dagfinn (2021). FORNORSKNINGEN: For at vi skal komme videre mot et forsonet samfunn, må sannheten om fornorskningshistorien komme frem. Vårt Land, 20 desember, s. 14.

Keskitalo, Alf Isak (1980). Om möjligheten av folklore som ett hinder i en etnisk inkorporasjonsprocess. Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitskap, 10: 97-101.

Kirke- og undervisningsdepartementet (1959). Innstilling fra Komiteen til å utrede samespørsmål. Oppnevnt 3. august 1956.

Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM) (2022). Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge. NIM-R-2022-006

Stylegar, Frans-Arne & Vågen, Inger (2001). Signaturer fra en annen tid. Hidrehistorie i sagn og stedsnavn. Hidra: Kystmuseet Fedrenes Minne.

Vranic, Anja & Skogerbø, Elin (2022). Silence, voice, and public listening. Media coverage of the Truth and Reconciliation Commission. Journal of Global Indigeneity, 6(3): 1-17.

Nedlastinger

Publisert

2023-03-17

Hvordan referere

Olsen, K. (2023). Media og Sannhets- og forsoningskommisjonen: Forsoning mellom hvem?. Samisk senters skriftserie, (23), 16–20. https://doi.org/10.7557/10.6993

Funding data