Redaksjon

Redaktører

Åse Mette Johansen, UiT Norges arktiske universitet

Eivind Nessa Torgersen, NTNU (p.t. også leder for SONE-styret)

 

Redaksjonskomité

Unn Røyneland, MultiLing/UiO

Rune Røsstad, UiA

Ragnhild Lie Anderson, UiB

Edit Bugge, HVL 

Florian Hiss, UiT Norges arktiske universitet

Marie Maegaard, Københavns Universitet

Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

Paul Kerswill, University of York

Nanna Haug Hilton, Rijksuniversiteit Groningen