Redaktører

Åse Mette Johansen, UiT Norges arktiske universitet

Eivind Nessa Torgersen, NTNU

 

Redaksjonskomité

Unn Røyneland, MultiLing/UiO

Rune Røsstad, UiA

Ragnhild Lie Anderson, UiB

Edit Bugge, HVL (p.t. leder for SONE-styret)

Marie Maegaard, Københavns Universitet

Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

Paul Kerswill, University of York

Nanna Haug Hilton, Rijksuniversiteit Groningen