SONE lyser ut forfatterstipend til masterstudenter

2021-08-26

SONE lyser ut 2 forfatterstipend á 15 000 kroner til masterstudenter som vil skrive manus til Målbryting.

  • Studenten må ha fått A eller B på masteroppgaven
  • Veileder kan gjerne være medforfatter av manuset, men studenten må være førsteforfatter

Søknad med forpliktende tidsplan, sammendrag av oppgaven og anbefaling fra veileder sendes til eivind.torgersen@ntnu.no innen 1. september 2022.