Processes of horizontal and vertical convergence in present day Germany

  • Peter Auer
Emneord (Nøkkelord): konvergens, divergens, sosiodialektologi, akkommodasjon, nivellering, dediglossering
Publisert
2019-04-05
Seksjon
Artikler om nummerets tema