Surapalen som identitetsmarkør

Regionalisering, stad og sjølvforståing

  • Erik Fossåskaret
Emneord (Nøkkelord): region, regionalitet, globalisering, lokalsamfunn, mobilitet, samhandling
Publisert
2019-04-05
Seksjon
Artikler om nummerets tema