Surapalen som identitetsmarkør

Regionalisering, stad og sjølvforståing

  • Erik Fossåskaret
Emneord (Nøkkelord): region, regionalitet, globalisering, lokalsamfunn, mobilitet, samhandling
Publisert
2000-12-31
Seksjon
Artikler om nummerets tema