Dialektar – eit lurespørsmål?

Ein diskusjon om omgrepa dialekt og mállyská

  • Kari Gjerdevik
Emneord (Nøkkelord): dialektomgrepet, Norge, Island, standard, lytteprøver
Publisert
2006-12-31