Distribusjonen til negasjonen i skandinaviske dialekter

  • Christine Bjerkan Østbø
Emneord (Nøkkelord): dialektsyntaks, negasjon, objektskifte, klitisering, skandinavisk
Publisert
2019-04-11